Jesteś tutaj: Start / O nas / Forma prawna

Forma prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samorządowe Kolegia Odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności decyzji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Andżelika Syniec-Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Andżelika Syniec-Kot
Liczba odwiedzin:1265