Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa – Elżbieta Bogaczyk,
adres e-mail – e.bogaczyk@sko.rzeszow.pl,
numer telefon – 17 854 30 16

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
ul. Miedziana 4a
35-102 Rzeszów

E-mail: biuro@sko.rzeszow.pl
Telefon: 17 854 30 16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Dostępność architektoniczna

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie znajduję się na pierwszym piętrze w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Miedzianej 4a. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Miedzianej, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Domofon przy wejściu znajduje się po lewej stronie na wysokości 150 cm.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na piętrze znajdują się na jednym poziomie. Winda dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a).

Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu. Wjazd na parking po zgłoszeniu za pomocą domofonu umieszczonego przy bramie wjazdowej na wysokości 120 cm (bez wysiadania z samochodu).

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności SKO w Rzeszowie - plik pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
Data utworzenia:2020-07-28
Data publikacji:2020-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Andżelika Syniec-Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Andżelika Syniec-Kot
Liczba odwiedzin:1569